Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barn, unga och migration

Är du intresserad av möjligheter och utmaningar, för samhällen och individer, med barns och ungas transnationella migration? Vill du forska i hur det är att höra hemma både ”här” och ”där”? Migration är en av samhällets allra viktigaste frågor, och ett växande forskningsområde. Kursen berör ett flertal frågor in om ämnet "Barn, unga och migration".

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen att studera vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen!

Ung kvinnlig student i bibliotek. Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos.

Du som har blivit antagen eller reservplacerad till någon av våra kurser måste tacka ja till platsen senast den 16 december.

Tacka ja eller nej på antagning.se

Du kommer även få ett välkomstmejl från institutionen i samband med att de andra antagningsbeskedet skickas ut den 21 december från antagning.se. Läs det noga.

Här har vi sammanfattat den viktigaste informationen.

För dig som har sökt lokal VFU-handledarkurs i kommun (för förskola/fritidshem) gäller inte informationen nedan. Du ska istället läsa den information du fått via e-post från kursadministratören.

Aktivera ditt universitetskonto

Aktiveringen av universitetskonton öppnar den 28 december.
Aktivera ditt universitetskonto här

När du har aktiverat ditt universitetskonto kommer du tilldelas en e-postadress. För att du inte ska missa någon viktig information från universitetet eller din institution bör du använda den adressen alternativt lägga till en eftersändelse till en annan e-postadress som du aktivt använder.

Registrering

Innan terminen startar måste du registrera dig på de kurser du ska gå i vår. Du måste först ha aktiverat ditt universitetskonto för att kunna registrera dig.

Webbregistreringen är öppen 4-11 januari. Om du inte registrerar dig i tid kan du förlora din plats på kursen.

Registrerar dig enligt följande:

 • Webbregistrera dig i Ladok för studenter - du loggar in med ditt universitetskonto.
 • Gå till fliken "Aktuell utbildning".
 • Klicka på knappen "Registrering" för den aktuella kursen.
 • Klicka på "Registrera mig".

Om du inte fått välkomstmejlet eller får problem med webbregistrering så kontakta kursadministratören senast den 11 januari, så får du hjälp med registreringen.
Kontaktuppgifter till kursadministratören hittar du längst ned på sidan under "Kontakt".

Lärplattform

Vid Stockholms universitet används läraplattformen Athena. Du får information om hur du använder plattformen i ditt välkomstmejl och vid kursstart.

Universitetets digitala verktyg och tjänster

Undervisning under vårterminen 2021

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen att ha webbaserad undervisning under första delen av vårterminen. Beslut om undervisning om andra halvan kommer fattas längre fram men meddelas alla studenter i god tid.

Mer om undervisningen på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen VT21

Antagen eller reservplacerad med villkor

Om du blivit antagen eller reservplacerad med villkor så innebär det att du inte uppfyllde behörighetkraven när du ansökte, men att du bedriver högskolestudier och har förutsättningar att uppfylla behörighetskraven vid kursens start.

Behörighetskravet måste vara uppfyllt vid kursens start för att du ska kunna registrera dig och börja utbildningen.

Före kursstart måste du därför kontakta kursadministratören och visa att du uppfyller behörighetskravet fullt ut. Om du uppfyller kravet så tas villkoret bort och du kan registreras på kursen. Detta måste vara klart senast vid kursstart.

Behörighet, urval och antagningsstatistik.

Studenter som ska betala studieavgifter får också status som antagen eller reservplacerad med villkor. Om du är antagen med villkor på grund av att du ska betala studieavgift så behöver din betalning ha tagits emot av universitetet innan villkoret kan tas bort. Detta måste vara klart före kursstart.

Läs mer om studieavgifter

Om du inte förstår varför du bedömts som antagen med villkor vänligen ta kontakt med antagningsenheten på Stockholms universitet.

Reservantagning

Du som har blivit reservplacerad behöver tacka ja på antagning.se senast den 16 december för att behålla din reservplats.

Du som har reservplacerats efter det andra antagningsbeskedet eller efter en sen anmälan, tackar ja till erbjuden plats direkt till institutionen.

Om vi kan erbjuda dig en utbildningsplats får du besked om det efter den 11 januari när registreringsperioden avslutats. Ibland kan reservantagning börja tidigare om det är många som tackar nej till sin plats innan terminstart. Du kan också komma att bli kallad efter att kursen startat.

Om du blir erbjuden en plats blir du kontaktad via e-post och/eller telefon. Du måste tacka ja till platsen inom ett visst datum som framgår i mejlet. Det är därför viktigt att du bevakar den e-post som du använde när du ansökte via antagning.se.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

21342177-flera-barn-tar-selfie.jpg
Photo: Katja Kircher/Mostphotos.

Under kursen får du lära dig mer om relationen mellan unga migranter och det nya landet genom att arbeta med frågor som:

 • Vilka strategier skapar barn och unga för att hantera sin vardag i samband med migrations- och integrationsprocessen?
 • Hur utformas samhällets mottagnings- och utbildningssystem i mötet med migranter? Hur ser mötet mellan migranter, olika professioner och ideella krafter ut? Hur påverkar alla dessa integrationsprocessen? 
 • Hur påverkas unga migranter av klyftan mellan ideal om mänskliga rättigheter och en verklighet med invandringsfientliga strömningar?

Vi kommer också att fördjupa oss i de historiska, sociala och kulturella villkor som påverkar inkluderings- och exkluderingsprocesser för barn och unga under integrationsprocessen. För att, som C Wright Mills skriver i Den sociologiska visionen ”Man kan inte förstå en individs livshistoria eller ett samhälles historia om man inte förstår dem bägge”.

Efter kursen kan du:

 • Analysera migration som en historisk, social och kulturell process med betydelse för ungas identiteter och tillhörigheter.
 • Visa förståelse för hur samhälleliga normer och strukturer påverkar villkoren för socialt och kulturellt erkännande.
 • Identifiera och kritiskt reflektera över hur barndomar formas i migrations- och integrationsprocesser.

Information med anledning av Covid-19

Vårterminen 2021 kommer kursen att ges nätbaserat med anledning av situationen med Covid-19. Du kan läsa mer om hur du kan förbereda dig för att delta i nätbaserad undervisning här.

 • Kursupplägg

  Kursen vårterminer ges på halvfart (50%) under den andra halvan av terminen. Undervisningen består av föreläsningar varvade med seminarier.

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning Barn unga och migration VT2021 (362 Kb)

  Kursbeskrivning UB452F Barn, unga och migration VT22 (publiceras senast en månad före kursstart)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Deltagande vid seminarier är obligatoriskt. I kursbeskrivningen framgår närmare vilka specifika undervisningstillfällen det gäller.Frånvaro vid obligatoriska moment kan kompletteras enligt instruktioner i kursbeskrivningen.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig uppgift.

  För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på examinationen samt fullgjorda obligatoriska uppgifter och fullgjord obligatorisk närvaro.

  Examination vårterminen 2021

  Deadline för inlämning av den individuella skriftliga uppgiften är 4 juni kl. 17.00 2021. Uppgiften lämnas in på kursens sida i läroplattformen Athena.

  Omexamination höstterminen 2021

  Student anmäler omexamination till kursadministratören senast den 27 september 2021. Uppgiften lämnas in på kursens sida i läroplattformen Athena.

  Nästkommande tillfälle för omexamination har inlämningsdeadline 2021-10-01 kl. 17.00.

  Eventuella kompletteringar för seminariefrånvaro kan lämnas in samtidigt med inlämningsuppgiften.

   

  Examinator

  Vårterminen 2021:Mirjam Hagström, e-post: mirjam.hagstrom@buv.su.se

  Vårterminen 2022:

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursdatum vårterminen 2021: 23/3-5/6

  Schema för vårterminen 2021

  Kursdatum vårterminen 2022:22/3-3/6

  Schema för vårterminen 2022 publiceras senast en månad före kursstart.

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innhåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel reservantagning, registrering, schema m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig: Mirjam Hagström, e-post: mirjam.hagstrom@buv.su.se

  Kursadministratör: Malin Håkansson e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Hitta till oss:
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps.

  Hitta på Campusområdet, Stockholms universitet