Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barn, unga och migration

 • 7,5 hp

Migration är en av samhällets allra viktigaste frågor, och ett växande forskningsområde. Är du intresserad av möjligheter och utmaningar, för samhällen och individer, med barns och ungas transnationella migration? Och att forska i hur det är att höra hemma både ”här” och ”där”? I så fall är det här kursen för dig.

Eldfest i Kungsträdgården. Foto: Stefan Holm/Mostphoto
Eldfest i Kungsträdgården. Foto: Stefan Holm/Mostphoto

Under kursen får du lära dig mer om relationen mellan unga migranter och det nya landet genom att arbeta med frågor som:

 • Vilka strategier skapar barn och unga för att hantera sin vardag i samband med migrations- och integrationsprocessen?
 • Hur utformas samhällets mottagnings- och utbildningssystem i mötet med migranter? Hur ser mötet mellan migranter, olika professioner och ideella krafter ut? Hur påverkar alla dessa integrationsprocessen? 
 • Hur påverkas unga migranter av klyftan mellan ideal om mänskliga rättigheter och en verklighet med invandringsfientliga strömningar?

Under kursen har du möjlighet att göra egen fältstudie där du fördjupar dina kunskaper om hur barn och unga påverkas av migrationsprocessen.

Vi kommer också att fördjupa oss i de historiska, sociala och kulturella villkor som påverkar inkluderings- och exkluderingsprocesser för barn och unga under integrationsprocessen. För att, som C Wright Mills skriver i Den sociologiska visionen ”Man kan inte förstå en individs livshistoria eller ett samhälles historia om man inte förstår dem bägge”.

Efter kursen kan du:

 • Analysera migration som en historisk, social och kulturell process med betydelse för ungas identiteter och tillhörigheter.
 • Visa förståelse för hur samhälleliga normer och strukturer påverkar villkoren för socialt och kulturellt erkännande.
 • Identifiera och kritiskt reflektera över hur barndomar formas i migrations- och integrationsprocesser.
 • Kursupplägg

  Kursen ges på halvfart under den andra halvan av terminen. Undervisningen består av föreläsningar varvade med seminarier. Examinationsuppgiften består av en fältstudie som utvecklas i samråd med kursens lärare. 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innhåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel reservantagning, registrering, schema m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig: Mirjam Hagström, e-post: mirjam.hagstrom@buv.su.se

  Kursadministratör: Felicia Flodin, e-post: felicia.flodin@buv.su.se