Barn, unga och migration, 7,5 hp

Om kursen

Kursen riktar sig till dig som intresserar dig för möjligheter och utmaningar med barn och ungas transnationella migration. Under kursen fördjupar vi oss i de historiska, sociala och kulturella villkor som påverkar inkluderings- och exkluderingsprocesser för barn och unga under integrationsprocessen. Du får lära dig mer om relationen mellan unga migranter och det nya landet genom att arbeta med frågor som:

- vilka strategier skapar barn och unga för att hantera sin vardag i samband med migrations- och integrationsprocessen?

- hur utformas samhällets mottagnings- och utbildningssystem i mötet mellan migranter, olika professioner och ideella krafter?

- hur påverkas unga migranter av klyftan mellan ideal om mänskliga rättigheter och en verklighet av invandringsfientliga strömningar?

Efter kursen kan du bl.a.

- analysera migration som en historisk, social och kulturell process med betydelse för ungas identiteter och tillhörigheter,

- visa förståelse för hur samhälleliga normer och strukturer påverkar villkoren för socialt och kulturellt erkännande, samt

- identifiera och kritiskt reflektera över hur barndomar formas i migrations- och integrationsprocesser.

Kursen ges på halvfart under den andra halvan av vårterminen. Undervisningen består av föreläsningar varvade med seminarier. Examinationsuppgiften består av en fältstudie som utvecklas i samråd med kursens lärare.

Länk till kurshemsidan

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen