Barn, unga och migration, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen riktar sig till dig som intresserar dig för möjligheter och utmaningar med barn och ungas transnationella migration. Under kursen fördjupar vi oss i de historiska, sociala och kulturella villkor som påverkar inkluderings- och exkluderingsprocesser för barn och unga under integrationsprocessen. Du får lära dig mer om relationen mellan unga migranter och det nya landet genom att arbeta med frågor som:

- vilka strategier skapar barn och unga för att hantera sin vardag i samband med migrations- och integrationsprocessen?

- hur utformas samhällets mottagnings- och utbildningssystem i mötet mellan migranter, olika professioner och ideella krafter?

- hur påverkas unga migranter av klyftan mellan ideal om mänskliga rättigheter och en verklighet av invandringsfientliga strömningar?

Efter kursen kan du bl.a.

- analysera migration som en historisk, social och kulturell process med betydelse för ungas identiteter och tillhörigheter,

- visa förståelse för hur samhälleliga normer och strukturer påverkar villkoren för socialt och kulturellt erkännande, samt

- identifiera och kritiskt reflektera över hur barndomar formas i migrations- och integrationsprocesser.

Kursen ges på halvfart under den andra halvan av vårterminen. Undervisningen består av föreläsningar varvade med seminarier. Examinationsuppgiften består av en fältstudie som utvecklas i samråd med kursens lärare.

Länk till kurshemsidan

Om ämnet: Barn- och ungdomsvetenskap

Barn och ungdomsvetenskap

Barn och ungdomsvetenskap är ett ämne som ger dig möjlighet att studera barns och ungas utveckling och livsvillkor ur ett brett perspektiv. Viktiga frågor som undersöks inom ämnet gäller ungas socialisation, identifikation och kulturskapande samt barns och ungas egna perspektiv på sina erfarenheter, upplevelser och livsmiljöer. Du lär dig bland annat om barns och ungdomars lek, utveckling och lärande. Kurserna handlar om sådant som lekens betydelse för barns språk, kommunikation och samspel samt hur informella lärprocesser har fått ökad betydelse för barns och ungas socialisation, bland annat via media och annan informations och kommunikationsteknik.

Barn och ungdomsvetenskap behandlar de miljöer och områden som är barns och ungas, det vill säga familj, förskola/skola, fritidshem, fritidsaktiviteter och andra arenor som kan vara betydelsefulla i deras liv. Du får kunskaper om barn och ungdomsvetenskap från individnivå till grupp och samhällsnivå. Frågor som klass, kultur, etnicitet och genus tas också upp inom ämnets olika kunskapsområden.

ARBETSMARKNAD Kunskaper i barn och ungdomsvetenskap är användbara för dig som är intresserad av att arbeta med barn och ungdomar eller som kommer i kontakt med dem inom ditt arbete som till exempel lärare, förskollärare, fritidspedagog, idrottsledare, socialarbetare, polis eller jurist.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Utbildningsansvarig institution

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen