Barn, unga och migration, 7,5 hp

Kursen riktar sig till dig som intresserar dig för möjligheter och utmaningar med barn och ungas transnationella migration. Under kursen fördjupar vi oss i de historiska, sociala och kulturella villkor som påverkar inkluderings- och exkluderingsprocesser för barn och unga under integrationsprocessen. Du får lära dig mer om relationen mellan unga migranter och det nya landet genom att arbeta med frågor som:

- vilka strategier skapar barn och unga för att hantera sin vardag i samband med migrations- och integrationsprocessen?

- hur utformas samhällets mottagnings- och utbildningssystem i mötet mellan migranter, olika professioner och ideella krafter?

- hur påverkas unga migranter av klyftan mellan ideal om mänskliga rättigheter och en verklighet av invandringsfientliga strömningar?

Efter kursen kan du bl.a.

- analysera migration som en historisk, social och kulturell process med betydelse för ungas identiteter och tillhörigheter,

- visa förståelse för hur samhälleliga normer och strukturer påverkar villkoren för socialt och kulturellt erkännande, samt

- identifiera och kritiskt reflektera över hur barndomar formas i migrations- och integrationsprocesser.

Kursen ges på halvfart under den andra halvan av vårterminen. Undervisningen består av föreläsningar varvade med seminarier. Examinationsuppgiften består av en fältstudie som utvecklas i samråd med kursens lärare.

Länk till kurshemsidan

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen