Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kulturella perspektiv på förskolan

I kursen behandlas förskolan som kulturbärande samhällsinstitution. Utifrån relevanta studier granskas och diskuteras kulturella föreställningar om barn, barndom, föräldraskap och förskola, såväl på policynivå som i de möten som förekommer i vardagen på förskolan.

En lekplats på en förskolegård. Foto: Frugan/Mostphotos.

Syftet med kursen är att du ska utveckla ett analytiskt förhållningssätt till den komplexitet som präglar förskolan som en social och kulturell mötesplats. I kursen tar vi upp och jämför även ur internationella perspektiv.

Kursen ingår som valbar kurs inom Masterprogrammet i förskoledidaktik och kan läsas som fristående kurs.