Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kritisk diskursanalys och debatter om förskolan

  • 7,5 hp

Den här kursen handlar om kritisk diskursanalys som teori och metod. Du kommer att läsa om kritisk diskursanalys och använda den i relation till debatter om förskolan.

Kvinna_studerar_själv

Sen anmälan till höstterminen 2020 öppnar 15 juli.
Första halvan av terminen (period A och B) kommer undervisningen ske digitalt/webbaserat, men vissa moment som seminarier i mindre grupper kan komma att ske på campus.

Läs mer på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webbsida om vad som gäller för kursen i höst.

Läs mer: Information till studenter och medarbetare om coronaviruset.

 

Kursen behandlar kritisk diskursanalys som teori och metod tillämpat på debatter om förskolan och med fokus på politik, makt och motstånd. I kursen får du självständigt samla in, bearbeta och analysera samtida eller historiska autentiska material från dagspress, fackpress och sociala medier. Med hjälp av dessa görs sedan forskningsetiska överväganden. Kursen syftar till att utveckla en kritisk analytisk förmåga.