Politisk styrning och ledarskap i förskolan, 7,5 hp

Kursen behandlar förskolan som en politiskt styrd samhällsinstitution. Förskolans mål och verksamhet har över tid förändrats beroende på samhällsutvecklingen. Särskilt fokus läggs på senare politiska reformer och styrningens konsekvenser för förskolans organisation, ledarskap och systematiska kvalitetsarbete.

I kursen undersöks ledarskapet i relation till styrning, från stat, kommun och annan huvudman, med avseende på att kunna bedriva ett pedagogiskt ledarskap i egenskap av rektor, pedagogisk ledare eller förskollärare. Kursens syftar till att studenten utvecklar ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt i relation till villkoren för förskolans plats i dagens samhälle.

Länk till kurshemsidan

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen