Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Politisk styrning och ledarskap i förskolan

 • 7,5 hp

En kurs för dig som är intresserad av vad politiska reformer innebär för att bedriva ett pedagogiskt ledarskap i egenskap av rektor, pedagogisk ledare eller förskollärare. Samt studera vilka villkor förskolan får som plats i dagens samhälle och hur konsekvenserna ser ut av den politiska styrningen av förskolans organisation.

Förskolebarn lägger pussel.

Kursen behandlar förskolan som en politiskt styrd samhällsinstitution. Förskolans mål och verksamhet har över tid förändrats beroende på samhällsutvecklingen. Särskilt fokus läggs på senare politiska reformer och styrningens konsekvenser för förskolans organisation, ledarskap och systematiska kvalitetsarbete.

I kursen undersöks ledarskapet i relation till styrning, från stat, kommun och annan huvudman, med avseende på att kunna bedriva ett pedagogiskt ledarskap i egenskap av rektor, pedagogisk ledare eller förskollärare. Kursens syftar till att studenten utvecklar ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt i relation till villkoren för förskolans plats i dagens samhälle.

 • Kursupplägg

  Undervisning
  Kursens arbetsformer är nätbaserade seminarier, inspelade föreläsningar och studentarbeten individuellt och i grupp eller i par. 
  Kursens seminarier är schemalagda på dagtid och närvaro är obligatorisk. Inför seminarierna skriver studenterna litteraturreferat och förbereder seminarierna genom att läsa varandras referat.
  För VT21 kommer kursen att planeras på liknande sätt som VT20, se tidigare kursbeskrivning här: Kursbeskrivning VT20 (327 Kb) .
  För att delta i kursen krävs att den du har tillgång till dator och internetuppkoppling. Deltagande som inte kan fullföljas på grund av brister i nätuppkoppling eller nödvändig teknisk utrustning räknas som frånvaro.
  Examination

  Kursen examineras genom individuell skriftlig uppgift och genom genomförande av kursuppgifter.

  Examination

  Kursen examineras genom individuell skriftlig uppgift och genom genomförande av kursuppgifter.

  Examinationstillfälle vårterminen 2021

  Den 26 mars

  Omexamination vårterminen 2021

  Den 30 april
   

  Examinator

  Lena Aronsson, e-post:lena.aronsson@buv.su.se

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare.

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel reservantagning, registrering, schema m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare: Lena Aronsson, e-post: lena.aronsson@buv.su.se
  Kursadministratör: Mikey Cortés Chávez, e-post: mikey.cortes.chavez@buv.su.se

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för kursen
  Hitta till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen