Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Våld i barns och ungas vardagsliv

Våld är ett omfattande samhällsproblem som påverkar barn och unga. De kan utsättas för våld i hemmet, i skolan, på fritiden och på sociala medier. Men de utsätter också andra för våld och trakasserier.

Skugga

Kursen introducerar samhällsvetenskapliga och kulturella perspektiv på barn, ungdomar och interpersonellt våld genom att fokusera på frågor som:

  • Hur upplever barn och unga våldsutsatthet och våldsutövande?  
  • Vilken betydelse har genus, ålder och andra sociala kategoriseringar för våldsutövande, våldsutsatthet och respons på våld?
  • Vilka möjligheter och begränsningar finns det med våldspreventiva metoder som riktar sig till unga?