Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Våld i barns och ungas vardagsliv

 • 7,5 hp

Våld är ett omfattande samhällsproblem som påverkar barn och unga. De kan utsättas för våld i hemmet, i skolan, på fritiden och på sociala medier. Men de utsätter också andra för våld och trakasserier.

Skugga

Kursen introducerar samhällsvetenskapliga och kulturella perspektiv på barn, ungdomar och interpersonellt våld genom att fokusera på frågor som:

 • Hur upplever barn och unga våldsutsatthet och våldsutövande?  
 • Vilken betydelse har genus, ålder och andra sociala kategoriseringar för våldsutövande, våldsutsatthet och respons på våld?
 • Vilka möjligheter och begränsningar finns det med våldspreventiva metoder som riktar sig till unga?
 • Kursupplägg

  Kursen ges vårterminer på halvtid (50%) under andra halvan av terminen.
  VT21: vecka 12-22 (23/3-5/6)
  VT22:


  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning VT2021 (publiceras senast en månad före kursstart)


  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Kursen är uppbyggd kring föreläsningar och seminarier samt självstudier.

  Deltagande i undervisning är obligatoriskt. I kursbeskrivningen framgår närmare vilka specifika undervisningstillfällen det gäller. Frånvaro ska kompenseras enligt instruktioner från kursansvarig.

  Undervisningen sker på svenska.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  Individuell skriftlig uppgift, betygsskala A-F

  Examinator

  VT 21:

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema VT21 (publiceras senast en månad före kursstart)

 • Mer information

 • Kontakt

  Kursansvarig/Examinator:

  Kursadministratör: Malin Håkansson e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Hitta till oss:
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps
  Campusområdet, Stockholms universitet

  Studentinformation:

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen