Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) V, Förskollärarprogrammet - ULV

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) och är en spegling av kurs UB62VY Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) V, i termin 6 på Förskollärarprogrammet.

Du deltar i förskolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga förskoleverksamheten. Innehållet i kursen utformas utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i förskolan.

Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).