Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) V, Förskollärarprogrammet

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 6.

Du deltar i förskolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga förskoleverksamheten. Innehållet i kursen utformas utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i förskolan.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).
  VT21: vecka 8 – 12 (23/2 – 25/3)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning VT21 rev 210217 (221 Kb)

  Välkomstbrev VT21 (76 Kb)

  Mer information om kursen liksom kommunikation under kursens gång finner du i VFU-portföljen. 

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Mer övergripande information om undervisning VT21 och VFU och finner du på nedan länk.

  Länk till mer information om hur undervisningen ser ut vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen VT21

  Examination

  Se kursbeskrivning VT21 samt VFU-portfölj

  Examinator

  Vårterminen 2021: Sofia Grunditz, e-post: sofia.grunditz@buv.su.se
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema VT21

  Schemasystemet uppdateras någon gång under juni 2021. Nedan finns länkar som fungerar före respektive efter uppdateringen, den som fungerar visar korrekt schema.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Förslag på kurslitteratur anges i kursbeskrivning

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Allt om VFU

  Beställ registerutdrag från Polisen 
  Du måste så snart som möjligt ordna ett registerutdrag hos polismyndigheten innan du ska påbörja en VFU-kurs. Lämnar du inte in ett registerutdrag kan du inte genomföra den obligatoriska VFU:n. Registerutdraget är giltigt ett år – tänk på att förnya ditt registerutdrag varje år! 
  Här hittar du blanketten för registerutdraget
   

  Studiegång Förskollärarprogrammet

   

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.
  Kursansvarig och examinator: Sofia Grunditz, e-post: sofia.grunditz@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.
  Kursadministratör:
  David Lundberg, e-post: david.lundberg@buv.su.se

  Studentinformation:
  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen