Fördjupningskurs: Barns uppväxtvillkor och förskolans uppdrag, 15 hp

Om utbildningen

Kursen är en av fyra valbara kurser som ingår i termin 7 inom Förskollärarprogrammet.

I kursen behandlas forskning om förskoledidaktik, barns uppväxtvillkor och förskolans uppdrag samt vetenskaplig teori och metod. Kursen är en förberedelse inför det självständiga arbetet och du får lära dig om forsknings- och skrivprocessen, forskningsetik och sambandet mellan teori, metod och forskningsfråga.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen