Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Skolledarskap och förändring för hållbar utveckling - Uppdragsutbildning

Kursen Skolledarskap och förändring för hållbar utveckling är en uppdragsutbildning finansierad av Skolverket som vänder sig till dig som är verksam skolledare och innehar en tjänst som rektor, biträdande rektor, eller tillhör skolans ledningsnivå

Kursens övergripande syfte är att kursdeltagarna ska utveckla vetenskapligt grundade kunskaper i och verktyg för att leda ett organisatoriskt förändringsarbete i skolan som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Inom ramen för ett skolledarskap innebär detta att skapa och upprätthålla en organisation där lärande för hållbar utveckling blir en naturlig del av verksamheten.

Det innebär också att implementera hållbarhetsperspektivet i all undervisning så att den sammantaget hanterar de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför.

Kursens upplägg innebär att skolledaren påbörjar ett organisatoriskt förändringsarbete under kursens gång. Varje seminarium bidrar med verktyg för att stegvis implementera lärande för hållbar utveckling i undervisningspraktiken. Seminarierna bidrar också med analysredskap som gör det möjligt att urskilja möjligheter och didaktiska utmaningar i den egna verksamheten. 

Mer information och uppgifter om kursen läggs ut inom kort. 

Ansökan till kursen

Länk till ansökan: 

https://form.jotform.com/211363907847058

Kursen stänger för anmälan den 17 juni. OBS! Förlängd ansökningstid till den 1 oktober!  

 • Kursupplägg

  Kursen ges helt på distans.

  Studiehandledning (368 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursansvarig

  Michael Håkansson
  E-post: michael.hakansson@edu.su.se

  Kursadministration

  Peter Skoglund
  E-post: peter.skoglund@edu.su.se