Montessoripedagogik, 30 hp

Om kursen

Kursen behandlar montessoripedagogikens teori och praktiska tillämpning och vänder sig till alla som är intresserade av att utveckla sin yrkeskompetens inom förskola och grundskola. Kurstillfällena består av föreläsningar, seminarier och workshops. Studierna bedrivs på halvfart under två terminer och är planerade för att kunna kombineras med arbete. Under höstterminen äger sammanlagt fyra fysiska träffar om två sammanhängande dagar och under vårterminen fem fysiska träffar rum, om två sammanhängande dagar (torsdagar och fredagar). Kursen är avgiftsfri.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen