Go to this page on our english site

Utvecklingsarbete i skola och undervisning genom forskningsbaserade arbetssätt

  • 7,5 hp

Skolans styrdokument ställer krav på att systematiskt utvecklingsarbete bedrivs inom skola och utbildning. I kursen behandlas hur sådant utvecklingsarbete kan bedrivas genom forskningsbaserade arbetssätt, d.v.s. utvecklingsarbete som handlar om att spegla den egna praktiken i relation till utbildningsvetenskaplig forskning. Utvecklingsarbete kan inriktas mot flertalet områden såsom exempelvis att utveckla en undervisning som erbjuder barn och eleverna rätt stöd, att utveckla undervisning som motiverar och som väcker nyfikenhet och engagemang eller att utveckla verksamheten för att ge eleverna möjlighet till inflytande. Under kursen diskuteras och granskas lärarnas egna utvecklingsarbeten för att utveckla och förbättra skola och undervisning inom ett valt område.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen