Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utvecklingsarbete i skola och undervisning genom forskningsbaserade arbetssätt

 • 7,5 hp

Skolans styrdokument ställer krav på att systematiskt utvecklingsarbete bedrivs inom skola och utbildning. I kursen behandlas hur sådant utvecklingsarbete kan bedrivas genom forskningsbaserade arbetssätt, d.v.s. utvecklingsarbete som handlar om att spegla den egna praktiken i relation till utbildningsvetenskaplig forskning.

Utvecklingsarbete kan inriktas mot flertalet områden såsom exempelvis att utveckla en undervisning som erbjuder barn och eleverna rätt stöd, att utveckla undervisning som motiverar och som väcker nyfikenhet och engagemang eller att utveckla verksamheten för att ge eleverna möjlighet till inflytande. Under kursen diskuteras och granskas lärarnas egna utvecklingsarbeten för att utveckla och förbättra skola och undervisning inom ett valt område.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvariga

  Per Gynther
  E-post: per.gynther@edu.su.se

  Eva-Maria Ahlqvist
  E-post: eva-maria.ahlquist@edu.su.se