Learning Study - utveckling av undervisning i skolan, 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar learning study som en ansats för didaktiskt utvecklingsarbete. I relation till ämnesteoretisk kunskap och variationsteori identifieras ett lärandeobjekt och dess kritiska aspekter. En learning study planeras och genomförs. Såväl genomförande samt kunskapsanalys och för- och eftertest dokumenteras. Planering och genomförande granskas kritiskt i relation till lärares kunskapsutveckling i syfte att utveckla undervisningspraktiken.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen