Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Learning Study - utveckling av undervisning i skolan

Kursen behandlar learning study som en ansats för didaktiskt utvecklingsarbete. I relation till ämnesteoretisk kunskap och variationsteori identifieras ett lärandeobjekt och dess kritiska aspekter. En learning study planeras och genomförs.

Såväl genomförande samt kunskapsanalys och för- och eftertest dokumenteras. Planering och genomförande granskas kritiskt i relation till lärares kunskapsutveckling i syfte att utveckla undervisningspraktiken.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kontakt

    Kursansvarig

    Eva Edman Stålbrandt
    E-post: eva.edman-stalbrandt@edu.su.se