Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Skola i förändring. Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning

Kursen vänder sig till alla som är intresserade av skola och utbildning i relation till samhällsförändringar men riktar sig främst till yrkesverksamma obehöriga lärare och andra yrkesverksamma personer som önskar fördjupade kunskaper om den svenska skolans historia och nuvarande villkor.

Kursen motsvarar kursen Utbildningens historia och skolans plats i samhället som ges inom lärarprogrammet vid Stockholms universitet. Kursen introducerar hur skolan kan förstås i relation till det omgivande samhället samt framväxten av en demokratisk skola och en professionell lärarkår. Den behandlar hur kunskaper och organisation av utbildning utgör både möjligheter och begränsningar för individer och grupper i samhället samt hur detta påverkar skolan idag.

Webbregistrering vårterminen 2023

Det är viktigt att du registrerar dig i Ladok på din kurs för att behålla din plats. Webregistreringen är öppen mellan 3 och 9 januari. Det är även viktigt att du uppdaterar din mailadress i Ladok för att inte missa viktig information! 

Ladok för studenter