Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arbetsliv, hälsa och omställning

Arbetslivets organisering, arbetsmiljö, yrkens innehåll, och arbetsorganisationen på arbetsplatser formar villkoren för människors arbete och påverkar deras hälsa och karriärprocesser på olika sätt.

I denna kurs behandlas relationen mellan arbetslivets villkor och individers hälsa och karriärprocesser. Centrala begrepp i kursen är arbetsförmåga, arbetsmiljö och omställning. Kursen ger en orientering om strukturella villkor som socialförsäkringssystem samt rehabiliteringskedjan och belyser konsekvenser som sådana villkor kan få för individers karriärprocesser och för studie- och yrkesvägledningspraktiken. I anslutning till detta behandlas fenomen som medicinska aspekter på studie- och yrkesval och omställningsarbete. Kursen tar även upp sådan samtalsmetodik som kan tillämpas i rehabiliteringsprocesser och omställning.