Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp

Om utbildningen

I den här kursen arbetar vi med olika teoretiska perspektiv på lärande (sociokulturellt, konstruktivistiskt och behavioristiskt). Vi studerar och jämför dem för att kunna dra slutsatser om deras möjligheter och begränsningar vid didaktisk planering av undervisning och andra pedagogiska verksamheter.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen