Didaktik: forskningsmetoder I, 7,5 hp

Om utbildningen

I kursen studeras teoretiska perspektiv och metoder med relevans för studier av didaktiska situationer och verksamheter. Vidare behandlas datainsamlingsmetoder såsom observationer och olika former av intervjuer samt textstudier. Särskild vikt läggs vid hur man formulerar forskningsfrågor som är koherenta med valet av metod och perspektiv. Därutöver behandlas skrivprocessen i den vetenskapliga genren.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen