Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lek, äventyr och rörelse

Kursen är för dig som vill lära dig om barns lek och lärande i utomhusmiljö i verksamheter som fritidshem, skola och förskola. Fokus ligger på äventyrsmetodik, ledarskap och didaktiska perspektiv på friluftsliv samt utomhuspedagogik i teori och praktik.

1168583-lekande-barn.Photo_Lotta Thunholm, Mostphotos
Lekande barn, foto: Lotta Thunholm, Mostphotos.

I kursen ingår även grundläggande motorik- och lekteori samt säkerhet och ansvar i friluftsverksamhet. Ett antal seminarier med upplevelsebaserade inslag är förlagda utomhus.

Under kursens gång får du tillsammans med andra kursdeltagare planera och genomföra ett äventyr eller likartad övning för barn eller ungdomar, innehållande olika former av lek och rörelse i naturen och med beaktande av säkerhet.

OBS! Kursen är inställd för vårterminen 2022.

 • Kursupplägg

  I kursen ingår sju träffar varav de flesta är förlagda på kvällstid. En av träffarna innebär en heldag i utomhusmiljö.

  Kursen ges vårterminer på kvartsfart (25%) studietakt.
  VT21: 18/1-5/6

  VT22: Inställd

  Mer information hittar du i kursbeskrivningen som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.
  UE2079 Kursbeskrivning_Lek äventyr och rörelse VT 21_201217 (430 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

   

  Undervisning

  Undervisningen består av gruppundervisning, seminarier, övningar, redovisningar, inlämningsuppgifter, exkursion samt gestaltande övningar.

  Samtliga undervisningstillfällen är obligatoriska. Frånvaro kan kompenseras enligt instruktioner av kursansvarig lärare.

  Frånvaro upp till 45 % kan kompenseras enligt instruktioner av kursansvarig lärare. Vid frånvaro över 45 % anses studenten inte ha gått kursen och måste omregistrera sig för att fullfölja kursen vid ett senare kurstillfälle.

  Examination

  • Individuell skriftlig uppgift, sjugradig betygsskala A-F
  • Genomförande av gruppaktivitet med barn, tvågradig betygsskala G-U

  För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E respektive G på samtliga examinationer samt fullgjorda obligatoriska uppgifter och fullgjord obligatorisk närvaro.

  Examinator

  Vårterminen 2021: Magnus Kilger e-post: magnus.kilger@buv.su.se

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema för VT22 publiceras senast en månad före kursstart.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur för VT22 publiceras senast två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll, seminarier, littertur och undervisning eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Om du har studieadministrativa frågor om till exempel registrering, gruppindelning, lärplattformen Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig: Magnus Kilger e-post: magnus.kilger@buv.su.se

  Kursadministratör: Malin Håkansson e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Hitta till oss:
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps.

  Hitta på Campusområdet, Stockholms universitet