Go to this page on our english site

Lek, äventyr och rörelse

 • 7,5 hp

Kursen är för dig som vill lära dig om barns lek och lärande i utomhusmiljö i verksamheter som fritidshem, skola och förskola. Fokus ligger på äventyrsmetodik, ledarskap och didaktiska perspektiv på friluftsliv samt utomhuspedagogik i teori och praktik.

Barn som klättrar i ett träd. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

I kursen ingår även grundläggande motorik- och lekteori samt säkerhet och ansvar i friluftsverksamhet. Ett antal seminarier med upplevelsebaserade inslag är förlagda utomhus.

Under kursens gång får du tillsammans med andra kursdeltagare planera och genomföra ett äventyr eller likartad övning för barn eller ungdomar, innehållande olika former av lek och rörelse i naturen och med beaktande av säkerhet.

 • Kursupplägg

  I kursen ingår 7 träffar varav de flesta är förlagda kvällstid. En av träffarna utgörs dock av heldag i utomhusmiljö.

  Undervisning

  Undervisningen består av gruppundervisning, seminarier, övningar, redovisningar, inlämningsuppgifter, exkursion samt gestaltande övningar.

  Samtliga undervisningstillfällen är obligatoriska. Frånvaro kan kompenseras enligt instruktioner av kursansvarig lärare.

  Examination

  Grupparbete, 1,5 hp som bedöms utifrån tvågradig betygskala G/U.

  Individuell hemskrivning, 6 hp som bedöms utifrån sjugradig betygsskala A-F.

  Examinator

  Höstterminen 2020: Annika Flick, e-post: annika.flick@buv.su.se

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll, seminarier, littertur och undervisning eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Om du har studieadministrativa frågor om till exempel registrering, gruppindelning, lärplattformen Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig: Annika Flick, e-post: annika.flick@buv.su.se

  Examinator: Annika Flick, e-post: annika.flick@buv.su.se

  Kursadministratör: Malin Vestin, e-post: malin.vestin@buv.su.se

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen