Lek, äventyr och rörelse, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar barns lek och lärande i utomhusmiljö i fritidshem, förskola och skola. Fokus ligger på äventyrsmetodik, ledarskap och didaktiska perspektiv på friluftsliv, liksom utomhuspedagogik i teori och praktik. I kursen ingår även grundläggande motorik- och lekteori samt säkerhet och ansvar i friluftsverksamhet. Ett antal seminarier med upplevelsebaserade inslag är förlagda utomhus.

Under kursens gång får du tillsammans med andra kursdeltagare planera och genomföra ett äventyr eller likartad övning för barn eller ungdomar, innehållande olika former av lek och rörelse i naturen och med beaktande av säkerhet.

I kursen ingår 7 träffar varav de flesta är förlagda kvällstid. En av träffarna utgörs av heldag i utomhusmiljö.

Länk till kurshemsidan

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen