Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola, 7,5 hp

Om kursen

Kursen bygger på erfarenhetsbaserat lärande och vänder sig till dig som har erfarenhet från fritidshem och skola. Kursen är av laborativ karaktär och består av både teorier och praktiska övningar kring ledarskap, grupprocesser, kommunikation, makt och konflikthantering. Deltagarnas egna erfarenheter från fritidshem och skola utgör en del av arbetsmaterialet. Under kursens gång behandlas också tänkbara och alternativa strategier för ledarskap och konflikthantering i skolan och fritidshemmet.

Undervisningen är delvis nätbaserad. Den består av fyra obligatoriska sammankomster eftermiddag/kväll på campus, med introducerande teman kopplade till kursens syfte och innehåll. Därtill sker undervisning i form av redovisningar, uppgifter samt kommunikation och lärande med hjälp av lärplattform.

Länk till kurshemsidan

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen