Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola

Kursen tar upp olika teorier och strategier kring ledarskap, gruppdynamik och konflikthantering i fritidshem och skola. Kursen vänder sig till dig som har erfarenhet av att arbeta på fritidshem och skola då dina erfarenheter blir en del av arbetsmaterialet. Kursen behandlar teorier på området samt innehåller praktiska övningar.

Ledsen pojke i skolan med personal komma gående emot. Foto: Katja Kirscher/Mostphotos
Foto: Katja Kirscher/Mostphotos

Kursen ges på höstterminer på kvartsfart 25% och delvis på distans.

I kursen studeras bland annat:

 • Teorier och begrepp rörande ledarskap, grupprocesser, kommunikation, konflikthantering och makt.
 • Tänkbara och alternativa strategier gällande ledarskap och konflikthantering i skolans och fritidshemmet.

 

 

 


 

 • Kursupplägg

  Kursen ges på höstterminer på kvartsfart 25% och delvis på distans.

  HT22: vecka 35-2 (29/8-15/1)
  HT23:

  Undervisningen är delvis på distans via lärplattformen Athena. I kursen ingår fyra obligatoriska sammankomster eftermiddag/kväll på campus dom behandlar introducerande teman kopplade till kursens syfte och innehåll. Därtill sker undervisning i form av redovisningar och uppgifter.

  För mer detaljerad information se kursbeskrivningen:

  Kursbeskrivning UE2087 Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola_HT21 (297 Kb)

  Kursbeskrivning HT2022 (publiceras senast en månad före kursstart)

  Kursbeskrivning HT2023 (publiceras senast en månad före kursstart)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Undervisningen i kursen består av föreläsningar och seminarier. Viss litteratur behandlas av kursens deltagare både tillsammans och individuellt. Kursen avslutas med en skriftlig uppgift där du formulerar frågeställningar och fokuserar på ett valt problemområde. Specificerade seminarium är obligatoriska.

  Frånvaro från obligatoriska seminarier kan kompenseras enligt instruktioner i kursbeskrivningen. Vid frånvaro på 50 % eller mer av obligatoriska seminarier anses du inte ha gått kursen och måste omregistrera dig för att fullfölja kursen vid ett senare kurstillfälle.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  • Individuell skriftlig uppgift, som bedöms enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala.
  • Seminarieuppgifter, som bedöms enligt en tvågradig betygskala.

  För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E respektive G på samtliga examinationsuppgifter,fullgjorda obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro.

  Information om tidpunkt och anmälan till omexamination finns i kursbeskrivningen.

  Examinator

  Höstterminen 2021:Camilla Rindstedt, e-post: camilla.rindstedt@buv.su.se

  Höstterminen 2022:

  Höstterminen 2023:

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema HT 2021 Schemat är preliminärt fram till en månad före kursstart

  Schema HT 2022 (publiceras senast en månad före kursstart)

  Scehma HT 2023 (publiceras senast en månad före kursstart)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturlista publiceras senast två månader före kursstart.

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare.
  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel registrering eller lärplattformen Athena kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare:
  Camilla Rindstedt, e-post: camilla.rindstedt@buv.su.se

  Kursadministratör: Malin Håkansson e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Hitta till oss:
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps.

  Hitta på Campusområdet, Stockholms universitet