Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola

 • 7,5 hp

Kursen tar upp olika teorier och strategier kring ledarskap, gruppdynamik och konflikthantering i fritidshem och skola. Kursen vänder sig till dig som har erfarenhet av att arbeta på fritidshem och skola då dina erfarenheter blir en del av arbetsmaterialet. Kursen behandlar teorier på området samt innehåller praktiska övningar.

Ledsen pojke i skolan med personal komma gående emot. Foto: Katja Kirscher/Mostphotos
Foto: Katja Kirscher/Mostphotos

Sen anmälan till höstterminen 2020 öppnar 15 juli.
Första halvan av terminen (period A och B) kommer undervisningen ske digitalt/webbaserat, men vissa moment som seminarier i mindre grupper kan komma att ske på campus.

Läs mer på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webbsida om vad som gäller för kursen i höst.

Läs mer: Information till studenter och medarbetare om coronaviruset.

 

I kursen studeras bland annat:

 • Teorier och begrepp rörande ledarskap, grupprocesser, kommunikation, konflikthantering och makt.
 • Tänkbara och alternativa strategier gällande ledarskap och konflikthantering i skolans och fritidshemmet.

Kursen ges på höstterminer på kvartsfart 25% och delvis på distans.

 • Kursupplägg

  Undervisningen är delvis på distans via lärplattformen Athena. I kursen ingår fyra obligatoriska sammankomster eftermiddag/kväll på campus dom behandlar introducerande teman kopplade till kursens syfte och innehåll. Därtill sker undervisning i form av redovisningar och uppgifter.

  Undervisning

  Undervisningen på kursen består av föreläsningar och seminarier.  Viss litteratur behandlas av kursens deltagare både tillsammans och individuellt. Kursen avslutas med en skriftlig uppgift i vilken studenten formulerar frågeställningar och fokuserar på ett valt problemområde. Specificerade seminarium är obligatoriska.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  • Individuell skriftlig uppgift, som bedöms enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala.
  • Seminarieuppgifter, som bedöms enligt en tvågradig betygskala.

  Examinator

  Höstterminen 2020: Danielle Ekman Ladru, e-post:danielle.ekman.ladru@buv.su.se

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare.
  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel registrering eller lärplattformen Athena kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare:
  Danielle Ekman Ladru, e-post: danielle.ekman.ladru@buv.su.se

  Examinator: Danielle Ekman Ladru

  Kursadministratör: Malin Vestin, e-post: malin.vestin@buv.su.se