Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fritidshemmets pedagogik

Kursen är en introduktion till fritidshemmets pedagogik. Kursen behandlar teorier om skolbarns lärande och lek i fritidshem. Vidare behandlas utomhuspedagogik, värdegrundsfrågor och konflikthantering. Arbetet i kursen utgår från ett multimodalt arbetssätt där drama, bild och musik integreras.

Happy woman and kids at enrolment day with school cones. Photo: Mostphotos/Arne Trautmann

Kursen läses av studenter som sökt kursen som en fristående kurs och av internationella utbytesstudenter. Undervisningspråket är engelska.

För mer detaljerad information om kursen se den engelska kurssidan:
Schoolage Educare (UE2097), 15 credits (gäller t.o.m HT22)

Schoolage Educare (UB129F), 15 credits (gäller fr.o.m. VT23)

 • Kursupplägg

  Kurser ges på deltid (50%).

  Undervisningstillfällen ges cirka två tillfällen per månad. Utöver schemalagd undervisning så kommer du att arbeta i studentarbetslag och besöka olika fritidshem i grupp.

  Undervisning

  Undervisningsspråket på kursen är engelska.

  Undervisningen sker såväl genom campusförlagda som nätbaserade sammankomster samt studiebesök. Undervisningen vid campusträffarna omfattar både teoretiska och praktiska inslag och består av föreläsningar, seminarier, gruppundervisning, litteraturbearbetning, projektarbeten, redovisningar och inlämningsuppgifter.

  Deltagande i campusförlagda seminarier, studiebesök och gruppundervisning samt i nätbaserade studieuppgifter är obligatoriskt. Frånvaron kan kompenseras enligt instruktioner av kursansvarig lärare. Vid frånvaro över 45 % av obligatoriska moment anses studenten inte ha gått kursen och måste omregistrera sig för att fullfölja kursen vid ett senare kurstillfälle.

  För mer detaljerad information om kursen se den engelska kurssidan:
  Schoolage Educare, 15 credits

  Examination

  För information se den engelska kurssidan:
  Schoolage Educare, 15 credits

  Examinator

  För information se den engelska kurssidan:
  Schoolage Educare, 15 credits

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  För information se den engelska kurssidan:
  Schoolage Educare, 15 credits

 • Mer information

  För mer information om kursen se den engelska kurssidan:

  UE2097 School-age Educare

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll, seminarier, littertur och undervisning eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Om du har studieadministrativa frågor om till exempel registrering, gruppindelning, lärplattformen Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig och examinator: Eva Kane, e-post: eva.kane@buv.su.se

  Kursadministratör: Malin Håkansson, e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Hitta till oss:
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps.

  Hitta på Campusområdet, Stockholms universitet