Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fritidshemmets pedagogik

 • 15 hp

Kursen är en introduktion till fritidshemmets pedagogik. Kursen behandlar teorier om skolbarns lärande och lek i fritidshem. Vidare behandlas utomhuspedagogik, värdegrundsfrågor och konflikthantering. Arbetet i kursen utgår från ett multimodalt arbetssätt där drama, bild och musik integreras.

Kursen läses av studenter som sökt kursen som en fristående kurs och av internationella utbytesstudenter. Undervisningspråket är engelska.

För mer detaljerad information om kursen se den engelska kurssidan:
Schoolage Educare, 15 credits

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningsspråket på kursen är engelska.

  Undervisningen sker såväl genom campusförlagda som nätbaserade sammankomster samt studiebesök. Undervisningen vid campusträffarna omfattar både teoretiska och praktiska inslag och består av föreläsningar, seminarier, gruppundervisning, litteraturbearbetning, projektarbeten, redovisningar och inlämningsuppgifter.

  Deltagande i campusförlagda seminarier, studiebesök och gruppundervisning samt i nätbaserade studieuppgifter är obligatoriskt. Frånvaron kan kompenseras enligt instruktioner av kursansvarig lärare. Vid frånvaro över 45 % av obligatoriska moment anses studenten inte ha gått kursen och måste omregistrera sig för att fullfölja kursen vid ett senare kurstillfälle.

  Examination

  Kursen examineras genom individuella skriftliga uppgifter och gruppredovisningar.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursperiod

  Kursen erbjuds på höstterminer med 50 % studietakt.

  Höstterminen 2020: Kursen är inställd

  Hösterminen 2021: Datum uppdateras framöver

 • Mer information

  För mer information om kursen se den engelska kurssidan:

  Schoolage Educare , 15 credits

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll, seminarier, littertur och undervisning eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Om du har studieadministrativa frågor om till exempel registrering, gruppindelning, lärplattformen Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig och examinator: Patrik Lindholm, e-post: patrik.lindholm@buv.su.se

  Kursadministratör: Malin Håkansson, e-post: malin.hakansson@buv.su.se