Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fritidshemmets pedagogik

Kursen är en introduktion till fritidshemmets pedagogik. Kursen behandlar teorier om skolbarns lärande och lek i fritidshem. Vidare behandlas utomhuspedagogik, värdegrundsfrågor och konflikthantering. Arbetet i kursen utgår från ett multimodalt arbetssätt där drama, bild och musik integreras.

Happy woman and kids at enrolment day with school cones. Photo: Mostphotos/Arne Trautmann

Kursen läses av studenter som sökt kursen som en fristående kurs och av internationella utbytesstudenter. Undervisningspråket är engelska.

För mer detaljerad information om kursen se den engelska kurssidan:
Schoolage Educare, 15 credits

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningsspråket på kursen är engelska.

  Undervisningen sker såväl genom campusförlagda som nätbaserade sammankomster samt studiebesök. Undervisningen vid campusträffarna omfattar både teoretiska och praktiska inslag och består av föreläsningar, seminarier, gruppundervisning, litteraturbearbetning, projektarbeten, redovisningar och inlämningsuppgifter.

  Deltagande i campusförlagda seminarier, studiebesök och gruppundervisning samt i nätbaserade studieuppgifter är obligatoriskt. Frånvaron kan kompenseras enligt instruktioner av kursansvarig lärare. Vid frånvaro över 45 % av obligatoriska moment anses studenten inte ha gått kursen och måste omregistrera sig för att fullfölja kursen vid ett senare kurstillfälle.

  Undervisningsformer höstterminen 2021

  Beslut om undervisningsformer inför hösten 2021 är ännu inte fattat. Stockholms universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande begränsningar av folksamlingar för att motverka smitta.

  Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

  Läs mer på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webbsida om undervisningsformer

  Examination

  Kursen examineras genom individuella skriftliga uppgifter och gruppredovisningar.

  Nästa tillfälle för omexamination av den individuella skriftliga uppgiften är den 26 mars 2021, kl. 17.00. Anmäl dig till kursadministratören senast den 19 mars 2021.

  Examinator

  Vårterminen 2021 och höstterminen 2021: Patrik Lindholm, e-post: patrik.lindholm@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursperiod

  Kursen erbjuds på höstterminer med 50 % studietakt.

  Hösterminen 2021:  30 august 2021 till och med 16 januari 2022

  Höstterminen 2022: uppdateras senare

 • Mer information

  För mer information om kursen se den engelska kurssidan:

  UE2097 School-age Educare

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll, seminarier, littertur och undervisning eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Om du har studieadministrativa frågor om till exempel registrering, gruppindelning, lärplattformen Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig och examinator: Patrik Lindholm, e-post: patrik.lindholm@buv.su.se

  Kursadministratör: Malin Håkansson, e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Hitta till oss:
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps.

  Hitta på Campusområdet, Stockholms universitet