Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utforskande och undersökande arbetssätt i naturvetenskaplig undervisning.

Kursen vänder sig till dig som vill prova en kurs inom Grundlärarprogrammet med inriktning F-3 eller 4-6. Även du som redan är verksam lärare är välkommen att söka kursen.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Grattis till din utbildningsplats på fristående kurs och välkommen till oss på Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)!

Undervisning lärare och studenter. Foto: Viktor Gårdsäter

Du som är antagen till någon av våra fristående kurser kommer att få ett välkomstbrev via e-post med bland annat registreringsinformation. Senast i början av januari får du välkomstbrevet.

Nedan hittar du information om schema, litteratur och kursansvarig lärare med mera.

OBS! Schemat kan komma att ändras. Ett preliminärt schema finns först en månad innan kursen startar.
 

Mer information

Ny student

 

Varmt välkommen!

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Om du efter att du gått kursen söker och antas till grundlärarprogrammet F-3 eller 4-6 så kan kursen tillgodoräknas. Denna kurs är del 1 av 2 (totalt 15 högskolepoäng) för tillgodoräknande inom grundlärarprogrammet F-3 samt del 1 av 4 (totalt 30 högskolepoäng) för tillgodoräknande inom grundlärarprogrammet 4-6.


För dig som är redan är verksam lärare kan del 1-2 (15 hp) respektive del 1-4 (30 hp), efter prövning, ligga till grund för utökad behörighet.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar relevanta ämnes- och ämnesdidaktisk teori för undervisning i naturvetenskapliga ämnen i grundskolans årskurs F-3 och 4-6. Särskilt fokuserar kursen på undervisningens syften, klassrumkommunikation, styrdokument och bedömning utifrån ämnesdidaktisk forskning.

  Relaterat till planering och organisering av undervisning samt bedömning i grundskolans tidigare år fokuseras följande områden:

  • Ekologiska samband och mångfald av arter i naturen.
  • Fysikaliska fenomen; ljud, ljus, kraft och rörelse. Ämnens egenskaper; materia och faser.
  • Naturvetenskapens karaktär och undervisningens syften.
  • Barns naturvetenskapliga frågor som utgångspunkt i undervisningen.
  • Olika former av undersökande arbetssätt med utgångspunkt i sinnligt och kroppsligt utforskande av naturen.
  •  Estetiska, kreativa och digitala lärprocesser och uttrycksformer samt platsers betydelse i naturvetenskapliga undervisningen.
  • Digitala hjälpmedel och digitalt lärande i naturvetenskapliga undervisningen behandlas.

  I kursen medverkar Kemiska sektionen, Institutionen för biologisk grundutbildning och Fysikum vid Stockholms universitet.

  Kursen kräver tillgång till dator, webbkamera, mikrofon samt internetuppkoppling.

  Mer information

  Kursen ingår i regeringens satsning att skapa fler och flexiblare vägar till att bli lärare. Läs mer om projektet:

  Fler vägar in i läraryrket


  Här hittar du information om kurser inom Fler vägar in som ges vid Stockholms universitet:

  Fler vägar in i läraryrket vid Stockholms universitet

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Schemat revideras kontinuerligt, större ändringar kan komma att göras. Ett preliminärt schema finns först en månad innan kursen startar.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvariga:

  Ola Palm
  ola.palm@mnd.su.se

  Anna Carin Nyberg
  annacarin.nyberg@mnd.su.se

   

  Kursadministration:

  kursadministration@mnd.su.se