Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utforskande och undersökande arbetssätt i naturvetenskaplig undervisning.

 • 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill prova en kurs inom Grundlärarprogrammet med inriktning F-3 eller 4-6. Även du som redan är verksam lärare är välkommen att söka kursen.

Om du efter att du gått kursen söker och antas till grundlärarprogrammet F-3 eller 4-6 så kan kursen tillgodoräknas. Denna kurs är del 1 av 2 (totalt 15 högskolepoäng) för tillgodoräknande inom grundlärarprogrammet F-3 samt del 1 av 4 (totalt 30 högskolepoäng) för tillgodoräknande inom grundlärarprogrammet 4-6.


För dig som är redan är verksam lärare kan del 1-2 (15 hp) respektive del 1-4 (30 hp), efter prövning, ligga till grund för utökad behörighet.

 

Kursen ingår i regeringens satsning att skapa fler och flexiblare vägar till att bli lärare. Läs mer om projektet

Fler vägar in i läraryrket

 

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar relevanta ämnes- och ämnesdidaktisk teori för undervisning i naturvetenskapliga ämnen i grundskolans årskurs F-3 och 4-6. Särskilt fokuserar kursen på undervisningens syften, klassrumkommunikation, styrdokument och bedömning utifrån ämnesdidaktisk forskning.

  Relaterat till planering och organisering av undervisning samt bedömning i grundskolans tidigare år fokuseras följande områden:

  • Ekologiska samband och mångfald av arter i naturen.
  • Fysikaliska fenomen; ljud, ljus, kraft och rörelse. Ämnens egenskaper; materia och faser.
  • Naturvetenskapens karaktär och undervisningens syften.
  • Barns naturvetenskapliga frågor som utgångspunkt i undervisningen.
  • Olika former av undersökande arbetssätt med utgångspunkt i sinnligt och kroppsligt utforskande av naturen.
  •  Estetiska, kreativa och digitala lärprocesser och uttrycksformer samt platsers betydelse i naturvetenskapliga undervisningen.
  • Digitala hjälpmedel och digitalt lärande i naturvetenskapliga undervisningen behandlas.

  I kursen medverkar Kemiska sektionen, Institutionen för biologisk grundutbildning och Fysikum vid Stockholms universitet.

  Kursen kräver tillgång till dator, webbkamera, mikrofon samt internetuppkoppling.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursadministration:

  kursadministration@mnd.su.se