Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år II: geometri och mätande, 7,5 hp

Om kursen

Inom grundläggande geometri diskuterar vi ämnets didaktik samt hur en förståelseinriktad och varierad undervisning kan bedrivas genom laborativt arbetssätt och problemlösning. Kursen vänder sig till lärare som undervisar i grundskolans tidiga år. Kursen läses till stor del på distans men består av 4 obligatoriska campusförlagda seminarium. Mellan seminarierna förutsätts att deltagarna arbetar med kursen självständigt och i grupp via en lärplattform.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen