Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik och didaktik F-3, 2: Matematikens processer

Kursen vänder sig till dig som vill prova en kurs inom Grundlärarprogrammet med inriktning F-3. Även du som redan är verksam lärare är välkommen att söka kursen.

Elev och lärare. Foto: Michael Folmer, Mostphotos
Foto: Michael Folmer, Mostphotos

Om du efter att du gått kursen söker och antas till grundlärarprogrammet F-3 så kan kursen tillgodoräknas. Denna kurs är en del av fyra (totalt 30 högskolepoäng).

För dig som är redan är verksam lärare kan del 1-4 (30 hp), efter prövning, ligga till grund för utökad behörighet.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar matematiska objekt och processer i matematik av relevans för undervisning i årskurs F-3 enligt aktuella styrdokument for grundskolan, samt motsvarande matematikdidaktiska teorier och forskning. Speciell fokus läggs på matematiska processer som leder till matematiska objekt, exemplifierat inom geometri, proportionalitet och mönster.

  Didaktiskt behandlas hur matematiskt språk, representationer, val av uppgifter, exemplifiering och sekvensering av innehåll stödjer dessa processer för eleverna.

  Kursen kräver tillgång till dator, webbkamera, mikrofon samt internetuppkoppling.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Mer information

  Kursen ingår i regeringens satsning att skapa fler och flexiblare vägar till att bli lärare. Läs mer om projektet:

  Fler vägar in i läraryrket


  Här hittar du information om kurser inom Fler vägar in som ges vid Stockholms universitet:

  Fler vägar in i läraryrket vid Stockholms universitet

 • Kontakt

   

  Kursadministration:

  kursadministration@mnd.su.se