Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik och didaktik F-3, 2: Matematikens processer

Kursen ingår i satsningen Fler vägar in och vänder sig till dig som vill prova på att läsa en kurs inom grundlärarprogrammet F-3. Även du som är verksam lärare är välkommen att söka kursen.

Kurssida UM2030
Foto: Mostphotos

Kursen behandlar matematiska objekt och processer i matematik av relevans för undervisning i årskurs F-3 enligt aktuella styrdokument for grundskolan, samt motsvarande matematikdidaktiska teorier och forskning. Speciellt fokus läggs på matematiska processer som leder till matematiska objekt, exemplifierat inom geometri, proportionalitet och mönster.

Didaktiskt behandlas hur matematiskt språk, representationer, val av uppgifter, exemplifiering och sekvensering av innehåll stödjer dessa processer för eleverna.

Kursen kräver tillgång till dator, webbkamera, mikrofon samt internetuppkoppling.

Kursen ingår i projektet Fler vägar in, som ska skapa fler alternativ för dig som är eller vill bli förskollärare eller lärare.

  • Om du efter att du gått kursen söker och antas till grundlärarprogrammet F-3 så kan kursen tillgodoräknas. Denna kurs är en del av fyra (totalt 30 hp).
  • För dig som redan är verksam lärare kan del 1-4 (30 hp), efter prövning, ligga till grund för utökad behörighet.