Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Matematik och didaktik F-6, 2 : Matematikens processer - ULV

Kursen ges inom ramen för Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Kursen behandlar matematiska objekt och processer i matematik av relevans för undervisning i årskurs F-6 enligt aktuella styrdokument for grundskolan, samt motsvarande matematikdidaktiska teorier och forskning.

Kursen kräver tillgång till dator, webbkamera, mikrofon samt internetuppkoppling.