Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Matematik och didaktik F-6, 2: Matematikens processer - VAL

Kursen ges inom ramen för Vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL).

Vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen

Kursen behandlar matematiska objekt och processer i matematik av relevans för undervisning i årskurs F-6 enligt aktuella styrdokument for grundskolan, samt motsvarande matematikdidaktiska teorier och forskning.

Kursen kräver tillgång till dator, webbkamera, mikrofon samt internetuppkoppling.