Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: mönster och samband - kurs inom VAL-projektet

Kursen ges inom ramen för VAL-projektet.

Vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen

Kursen behandlar matematikdidaktik för de tidigare skolåren ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv inom grundläggande algebra och funktionslära. Kursen behandlar kommunikationens betydelse, problemlösning, olika representationsformer, laborationer och IKT som pedagogiska redskap för lärande i matematik.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisningen består av grupparbeten, seminarier, övningar samt fältstudie.

  Examination

  Kursen examineras på följande vis:

  • skriftligt prov
  • skriftliga och/eller muntliga redovisningar
  • redovisning med digital teknik.
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Schemat revideras kontinuerligt, större ändringar kan komma att göras. Ett preliminärt schema finns först en månad innan kursen startar.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Linda Öhlund linda.ohlund@mnd.su.se
  Kicki Skog <kicki.skog@mnd.su.se>

  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se