Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik och didaktik 4-6 I: Elevperspektivet

Kursen ingår i satsningen Fler vägar in och vänder sig till dig som vill prova på att läsa en kurs inom grundlärarprogrammet 4-6. Även du som är verksam lärare är välkommen att söka kursen.

Kurssida UM2100
Foto: Mostphotos

Kursen behandlar ämneskunskaper i matematik och matematikdidaktik för undervisning i årskurs 4-6.

I relation till aktuella styrdokument för grundskolan och relevant forskning behandlas:

  • taluppfattning, geometri och sannolikhet adekvata för undervisning i årskurs 4-6
  • ämnesdidaktiska perspektiv på  lärande och undervisning i matematik och det matematiska språkets roll
  • tolkning och analys av elevers arbete i matematik

Kursen kräver tillgång till dator, webbkamera, mikrofon samt internetuppkoppling.

Kursen ingår i projektet Fler vägar in, som ska skapa fler alternativ för dig som är eller vill bli förskollärare eller lärare.

  • Om du efter att du gått kursen söker och antas till grundlärarprogrammet 4-6 så kan kursen tillgodoräknas. Denna kurs är del 1 av 4 (totalt 30 hp).
  • För dig som redan är verksam lärare kan del 1-4 (30 hp), efter prövning, ligga till grund för utökad behörighet.