Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år II: geometri och mätande - kurs inom ULV-projektet

 • 7,5 hp

Kursen behandlar matematikdidaktik ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv för de tidigare skolåren inomgeometri och mätande vilket bland annat omfattar kommunikationens betydelse, problemlösning, olikarepresentationsformer, laborationer och IKT som pedagogiska redskap för lärande i matematik.Kursen behandlar även att utifrån styrdokument formulera mål för undervisning inom geometri och mätande,samt att utifrån dessa mål planera, genomföra och utvärdera matematikundervisning i de tidigare skolårensamt analys och bedömning av elevers lärande i matematik.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Schemat revideras kontinuerligt, större ändringar kan komma att göras. Ett preliminärt schema finns först en månad innan kursen startar.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Linda Öhlund linda.ohlund@mnd.su.se
  Kicki Skog <kicki.skog@mnd.su.se>

  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se