Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år I, 7,5 hp

Om kursen

Inom grundläggande taluppfattning och geometri diskuterar vi ämnets didaktik samt hur en förståelseinriktad och varierad undervisning kan bedrivas genom laborativt arbetssätt och problemlösning.

Kursen vänder sig till lärare som undervisar i grundskolans tidiga år och som inte har läst en inriktning i matematikämnets didaktik.Kursen läses till stor del på distans men består av 4 obligatoriska campusförlagda seminarium. Mellan seminarierna förutsätts att deltagarna arbetar med kursen självständigt och i grupp via en lärplattform.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen