Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: geometri och mätande

Inom grundläggande geometri diskuterar vi ämnets didaktik samt hur en förståelseinriktad och varierad undervisning kan bedrivas genom laborativt arbetssätt och problemlösning. Kursen vänder sig till dig som arbetar som lärare i F-6 och vill fördjupa dina kunskaper i och om matematikundervisning.