Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: mönster och samband

Kursen behandlar matematikområdena grundläggande algebra respektive samband och förändring med utgångspunkt i problemlösning och att upptäcka mönster respektive samband.

Under kursen kommer vi att arbeta praktiskt med problemlösning och olika laborativa materiel. Kursen vänder sig till dig som arbetar som lärare i F-6 och vill fördjupa dina kunskaper i och om matematikundervisning.