Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: mönster och samband

  • 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som arbetar som lärare i F-6 och vill fördjupa dina kunskaper i och om matematikundervisning. Kursen behandlar matematikområdena grundläggande algebra respektive funktionslära med utgångspunkt i problemlösning och att upptäcka mönster respektive samband. Under kursen kommer vi att arbeta praktiskt med problemlösning och olika laborativa materiel. Användande av IKT, dvs informations- och kommunikationsteknik, ingår i arbetet och diskuteras. Under kursen kommer deltagarna att konstruera en serie av lektioner för sina elever samt analysera sina egna elevers kunskaper inom mönster och samband. Kursen läses till stor del på distans men består av 3 obligatoriska campusförlagda seminarium. Mellan seminarierna förutsätts att deltagarna arbetar med kursen självständigt och i grupp via en lärplattform.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.