Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Matematik och didaktik 4-6, 4: Att främja matematiskt tänkande

Kursen vänder sig till dig som vill prova på att läsa en kurs inom grundlärarprogrammet 4-6. Även du som är verksam lärare är välkommen att söka kursen.

Kursen behandlar matematiska resonemang och argumentation utifrån såväl ämnesteori som ämnesdidaktik relevant för undervisning i årskurs 4-6. Detta i relation till matematikdidaktiska teorier, aktuell forskning ochstyrdokument för grundskolan.

Kursen kräver tillgång till dator, webbkamera, mikrofon samt internetuppkoppling.

  • Om du efter att du gått kursen söker och antas till grundlärarprogrammet 4-6 så kan kursen tillgodoräknas. Denna kurs är en del av fyra (totalt 30 hp).
  • För dig som redan är verksam lärare kan del 1-4 (30 hp), efter prövning, ligga till grund för utökad behörighet.