Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning I inom ämneslärarutbildning - ULV

Kursen ges inom ramen för Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV).

Utlandsutbildade lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

VFU-information

Du som student introduceras till verksamhetsförlagd utbildning (VFU), skolans verksamhet och organisation, samt medverkar i den dagliga skolverksamheten i relevant skolform.

Kursen fokuserar på lärarens yrkesroll och skolan som pedagogisk miljö.

ULV-studenter på denna kurs följer samma studiegång som ordinarie KPU:
Programsida med studiegång KPU

 • Kursupplägg

  Under VFU-kurser används den digitala VFU-portföljen som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från kursläraren, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport.

  Undervisning

  Undervisningen består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget samt trepartssamtal och seminarier som organiseras av Stockholms universitet.

  Examination

  Kursen examineras utifrån VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation, dokumentation i digital VFU-portfölj, samt muntlig examination under seminarium.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvariga lärare
  Steven Dahl, steven.dahl@su.se 
  Ylva Sandberg, ylva.sandberg@su.se

  VFU-studierektor
  vfu.did@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se