Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Naturvetenskap och teknik för grundlärare årskurs 4-6

Valbar kurs för studenter som läser Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6. Kursen ges under utbildningens tredje termin.

Programsida med studiegång

Kursen behandlar relevant ämnesteori och ämnesdidaktisk forskning för undervisning i naturvetenskapliga ämnen och teknik i grundskolans årskurs 4-6. Särskilt fokus läggs på undervisningens syften, undersökande arbetssätt, klassrumskommunikation, styrdokument och bedömning.

Institutionen för ämnesdidaktik är kursansvarig institution. Kursen ges i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan (KTH), samt Kemiska sektionen, Sektionen för geo- och miljövetenskaper, Institutionen för biologisk grundutbildning, Fysikum och Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet.