Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utomhusdidaktik i naturvetenskap och matematik mot förskolan

  • 7,5 hp

Valbar kurs inom förskollärarprogrammet .

Kursen behandlar projektinriktade arbetssätt i olika utomhusmiljöer med barnens utforskande som utgångspunkt. Innehållet är en fördjupning av programmets obligatoriska kurser i matematik och naturvetenskap. Kursen behandlar bland annat kroppsliga och sinnliga erfarande, platsens betydelse, naturens estetik och etiska perspektiv på lärande. Dessutom behandlas artkunskap, ekologisk hållbarhet, mätningar, rumsuppfattning, mönster, geometri, taluppfattning, sortering osv.