Utomhusdidaktik i naturvetenskap och matematik mot förskolan, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar projektinriktade arbetssätt i olika utomhusmiljöer med barnens utforskande som utgångspunkt. Innehållet är en fördjupning av programmets obligatoriska kurser i matematik och naturvetenskap. Kursen behandlar bland annat kroppsliga och sinnliga erfarande, platsens betydelse, naturens estetik och etiska perspektiv på lärande. Dessutom behandlas artkunskap, ekologisk hållbarhet, mätningar, rumsuppfattning, mönster, geometri, taluppfattning, sortering osv.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen