Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utomhusdidaktik i naturvetenskap och matematik mot förskolan

Kursen är en valbar kurs inom Förskollärarprogrammet och kan läsas under utbildningens femte termin.

Programsida med studiegång

Kursen behandlar projektinriktade arbetssätt i olika utomhusmiljöer med barnens utforskande som utgångspunkt. Innehållet är en fördjupning av programmets obligatoriska kurser i matematik och naturvetenskap.