Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Matematik för grundlärare årskurs 4-6 III: Algebra, sannolikhet, statistik, samband och förändring

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 och ges under utbildningens sjätte termin.

Programsida med studiegång

Kursen behandlar kunskaper i matematik och matematikdidaktik inom algebra, sannolikhet, statistik, samband och förändring för undervisning i årskurs 4-6 i relation till aktuella styrdokument.

Institutionen för ämnesdidaktik är kursansvarig institution. Kursen ges i samarbete med Matematiska institutionen vid Stockholms universitet.