Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, uppdragsutbildning

Vill du fördjupa dig i matematikinlärningens ämnesdidaktik och metodik för förskoleklass samt åk 1-3, utifrån aktuella styrdokument? Kursen är en uppdragsutbildning och vänder sig till dig som är förskollärare och undervisar i förskoleklass.

Lektion i förskoleklass. Foto: Niklas Björling
Lektion i förskoleklass. Foto: Niklas Björling

Kursen behandlar dels uppföljning och bedömning av elevers matematiklärande som grund för fortsatt lärande, dels undervisning utifrån alla barns/elevers erfarenheter och behov. 

Även bemötande av elever i behov av särskilt stöd samt inkluderande förhållningssätt behandlas.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delar.

  Delkurser

  Del 1. Matematiska representationer

  Under delkursen behandlas hur elever lär sig matematik och hur det kan uttryckas genom olika representationer och uttrycksformer.


  Del 2. Kommunikation i matematikundervisningen

  I denna delkurs behandlas praktisk-estetiska lärprocesser, digitala resurser och språkutvecklande arbetssätt utifrån ett matematikdidaktiskt perspektiv samt gällande styrdokument.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Mer information

  Du kan få 80 % av lönebortfallet för den tid du studerar i stället för arbetar. Det är huvudmannen som ansöker om statsbidrag.

  Information om statsbidrag - Skolverket

   

  Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten "Huvudmannens godkännande", mer information samt blanketten hittar du på:

  Utbildning för förskollärare i förskoleklass - Skolverket

 • Kontakt

  Kursadministration

  kursadministration@mnd.su.se