Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, uppdragsutbildning

Vill du fördjupa dig i matematikinlärningens ämnesdidaktik och metodik för förskoleklass och årskurs 1-3? Kursen är en uppdragsutbildning och vänder sig till dig som är förskollärare och undervisar i förskoleklass.

Lektion i förskoleklass.
Institutionen för ämnesdidaktik ger en nätbaserad uppdragsutbildning för dig som är förskollärare och undervisar i förskoleklass. Du får fördjupa dig i matematikinlärningens ämnesdidaktik och metodik. Foto: Niklas Björling

Kursen behandlar dels uppföljning och bedömning av elevers matematiklärande som grund för fortsatt lärande, dels undervisning utifrån alla barns/elevers erfarenheter och behov.

Även bemötande av elever i behov av särskilt stöd samt inkluderande förhållningssätt behandlas.

Så här anmäler du dig

 1. Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande (188 Kb) . Blanketten skannas och bifogas din anmälan.
 2. Anmäl dig via antagning.se.
 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Kursen består av två delar:

  1. Matematiska representationer, 7.5 hp
   Under delkursen behandlas hur elever lär sig matematik och hur det kan uttryckas genom olika representationer och uttrycksformer.
  2. Kommunikation i matematikundervisningen, 7.5 hp
   I denna delkurs behandlas praktisk-estetiska lärprocesser, digitala resurser och språkutvecklande arbetssätt utifrån ett matematikdidaktiskt perspektiv samt gällande styrdokument.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftliga och muntliga redovisningar.

  Examinator

  Anette de Ron

  Anna Nilsson

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Du kan få 80 % av lönebortfallet för den tid du studerar i stället för arbetar. Det är huvudmannen som ansöker om statsbidrag. Studierna är inte studiemedelsberättigade.

  Läs mer på Skolverkets webb

   

 • Kontakt

  Kursansvariga lärare
  Anette de Ron, anette.de-ron@su.se
  Anna Nilsson, anna.nilsson@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se