Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning och ämnesdidaktik i matematik och svenska för åk F-6 - kurs inom ULV-projektet

a. Del 1: Består av verksamhetsförlagd utbildning där studenten deltar i skolans verksamhet i relevant årskurs.Studenten ska planera och leda undervisning samt anpassa sin undervisning till elevers behov. Studentenförväntas dokumentera, analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling. Studenten förväntas också planeraför elevers delaktighet i undervisning.

Del 2: I del 2 integrerar studenten ämnesdidaktisk teori och praktik utifrån egna erfarenheter och systematiskreflektion.  

b. Kursen består av följande delar:
Del 1 - Verksamhetsförlagd utbildning, 12 hp
Del 2 - Ämnesdidaktik i matematik och svenska, 3 hp

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Schemat revideras kontinuerligt, större ändringar kan komma att göras. Ett preliminärt schema finns först en månad innan kursen startar.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig:

  Anna Nilsson: anna.nilsson@mnd.su.se
  Veronica Jatko Kraft <veronica.jatko@mnd.su.se>

  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se