Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning och ämnesdidaktik i matematik och svenska för åk F-6 - kurs inom ULV-projektet

Kursen ges inom ramen för ULV-projektet.

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Del 1: Består av verksamhetsförlagd utbildning där studenten deltar i skolans verksamhet i relevant årskurs. Studenten ska planera och leda undervisning samt anpassa sin undervisning till elevers behov. Studenten förväntas dokumentera, analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling. Studenten förväntas också planeraför elevers delaktighet i undervisning.

Del 2: I del 2 integrerar studenten ämnesdidaktisk teori och praktik utifrån egna erfarenheter och systematisk reflektion.  

 

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

   

  Delkurser

  Del 1 - Verksamhetsförlagd utbildning, 12 hp.

  Del 2 - Ämnesdidaktik i matematik och svenska, 3 hp.

  Undervisning

  Kursen planeras i dialog mellan kursansvarig lärare, student och VFU-handledare på skolan. Undervisningen består av skolförlagd handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget samt trepartssamtal och seminarier organiserade av Stockholms universitet.

  Examination

  Del 1:
  1. VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation.
  2. Dokumentation i digital VFU-portfölj.
  3. Muntlig examination under seminarium.

  Del 2:
  Individuell muntlig och skriftlig uppgift.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Schemat revideras kontinuerligt, större ändringar kan komma att göras. Ett preliminärt schema finns först en månad innan kursen startar.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig:

  Anna Nilsson: anna.nilsson@mnd.su.se
  Veronica Jatko Kraft <veronica.jatko@mnd.su.se>

  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se