Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete för grundlärare - grundskolans årskurs 4-6, inriktning mot undervisning i naturvetenskapliga ämnen

I kursen ingår att självständigt genomföra ett forsknings- eller utvecklingsarbete med relevans för den egnayrkesutövningen, och att i det arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter. Kursenbehandlar grundläggande ämnesdidaktisk forskningsmetodik och akademiskt skrivande. Kursen tränarförmågan att tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevantämnesdidaktisk litteratur i syfte att bidra till utvecklingen av den egna yrkesverksamheten. Det självständigaarbetet kan antingen vara en empirisk studie eller ett utvecklingsarbete och ska utmynna i en skriftlig rapport.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Schemat revideras kontinuerligt, större ändringar kan komma att göras. Ett preliminärt schema finns först en månad innan kursen startar.

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Zeynep Ünsal, zeynep.unsal@mnd.su.se

   

  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se