Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde: inriktning mot naturvetenskapsämnenas didaktik- kurs inom VAL-proje

Kursen består av två moment.

Moment 1: Vetenskaplighet (Scientific method) 1,5 hp Fakultetsgemensam seminarieserie om vetenskaplighet.

Moment 2: Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde: inriktning mot naturvetenskapsämnenasdidaktik (Degree Project in General Education Studies: Science Education Profile) 13,5 hp I momentet ingår att genomföra ett självständigt arbete i form av en mindre studie eller ett utvecklingsarbetemed relevans för naturvetenskapsämnenas didaktik och muntligt redovisa detta arbete samt granska andrasarbeten.