Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde: inriktning mot naturvetenskapsämnenas didaktik- kurs inom VAL-proje

Kursen ges inom ramen för Vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL).

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

Kursen består av att genomföra ett självständigt arbete i form av en mindre studie eller ett utvecklingsarbete med inriktning mot matematikämnets didaktik. Vidare ingår att muntligt redovisa detta arbete samt granska andras arbeten.