Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde: inriktning mot naturvetenskapsämnenas didaktik- kurs inom VAL-proje

Kursen ges inom ramen för VAL-projektet.

Vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen

Kursen består av två moment.

Moment 1: Vetenskaplighet 1,5 hp. Fakultetsgemensam seminarieserie om vetenskaplighet.

Moment 2: Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde: inriktning mot naturvetenskapsämnenasdidaktik 13,5 hp, I momentet ingår att genomföra ett självständigt arbete i form av en mindre studie eller ett utvecklingsarbete med relevans för naturvetenskapsämnenas didaktik och muntligt redovisa detta arbete samt granska andras arbeten.