Naturvetenskapsämnenas didaktik A, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar läroplansteoretiska perspektiv på naturvetenskaplig utbildning och de naturvetenskapliga skolämnenas historia. Vidare behandlas relationen mellan läroplan, undervisning och lärande, samt val av undervisningsinnehåll.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen