Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Naturvetenskapsämnenas didaktik A

Kursen ingår i magister- och masterprogrammen i naturvetenskapsämnenas didaktik men kan även läsas som fristående kurs.

Studenter
Foto:Viktor Gårdsäter

Kursen behandlar läroplansteoretiska perspektiv på naturvetenskaplig utbildning och de naturvetenskapliga skolämnenas historia.

Vidare behandlas relationen mellan läroplan, undervisning och lärande, samt val av undervisningsinnehåll.