Sociala perspektiv i matematikdidaktisk forskning, 7,5 hp

Om kursen

Kursen omfattar olika teoretiska angreppssätt för att studera matematikdidaktiska frågor ur ett socialt perspektiv. Innehållet är organiserat i tre huvudteman: (1) Diskurser (Discourse and Discourses), (2) Individen i samhället, (3) Klass, kön och etnicitet. Kompletterande teman kan läggas till beroende på studenternas forskningsintresse.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen