Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematikämnets didaktik för åldrarna 3-8 år

Kursen ges som valbar kurs i masterprogrammen i matematikämnets didaktik. Kursen ges även som fristående kurs.

Programsida Masterprogram i matematikämnets didaktik - med studiegång

Kursen omfattar olika teoretiska angreppssätt för att förstå och studera matematikdidaktiska frågor med fokus på barn i yngre åldrar (3-8 år).

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftliga och muntliga redovisningar.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Schemat revideras kontinuerligt, större ändringar kan komma att göras. Ett preliminärt schema finns först en månad innan kursen startar.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursansvariga lärare
  Lovisa Sumpter, lovisa.sumpter@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se