Matematikämnets didaktik för åldrarna 3-8 år, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen omfattar olika teoretiska angreppssätt för att förstå och studera matematikdidaktiska frågor med fokus på barn i yngre åldrar (3-8 år). Detta inkluderar forskningsområden som affekt, genus, språk och kollaborativt lärande samt analys av implikationer för praxis. I kursen ingår också att analysera, för ämnesområdet relevanta, matematiska och matematikdidaktiska begrepp utifrån olika teoriramverk och angreppssätt. Interventionssatsningar kommer att studeras, analyseras och utvärderas.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen