Pragmatiska perspektiv på lärande, 15 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar grundläggande pragmatiska perspektiv på lärande, särskilt John Deweys och den sene Ludwig Wittgensteins diskussioner av kunskap och lärande. Kursen omfattar också pragmatiskt orienterade metoder för att analysera lärande och undervisning särskilt med avseende på innehållet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen