Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik A

Kursen ges inom Magister- och Masterprogrammet i matematikämnets respektive naturvetenskapsämnenasdidaktik och i Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik. Kursen kan även läsas som fristående kurs.

Kursen behandlar forskningsmetoder inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Grunderna för vilken kunskap som genereras (ansatsens ontologi), hur kunskapen genereras (ansatsens epistemologi och metodologi) liksom specifika metodiska redskap och etiska överväganden inom respektive ansats behandlas.

Dessutom ger kursen en historisk översikt över hur forskningsmetoderna utvecklats inom de matematik- och naturvetenskapsdidaktiska fälten.