Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik B, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar ingående metoder för datainsamling och analys och konkretiserar metoderna i relation till relevanta ämnesdidaktiska problemställningar. Relationen mellan teoretiska perspektiv och olika forskningsmetodiska ansatser behandlas. Kursen ger vidare fördjupade kunskaper om de ontologiska, epistemologiska, metodologiska och etiska grunderna för en vald forskningsmetodisk ansats inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen