Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik B

Kursen ges inom Magister- och Masterprogrammet i matematikämnets respektive naturvetenskapsämnenasdidaktik, kursen kan även läsas som fristående kurs.

Kursen behandlar ingående metoder för datainsamling och analys och konkretiserar metoderna i relation till relevanta ämnesdidaktiska problemställningar. Relationen mellan teoretiska perspektiv och olika forskningsmetodiska ansatser behandlas.

Kursen ger vidare fördjupade kunskaper om de ontologiska, epistemologiska, metodologiska och etiska grunderna för en vald forskningsmetodisk ansats inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.