Go to this page on our english site

Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik B

  • 7,5 hp

Kursen behandlar ingående metoder för datainsamling och analys och konkretiserar metoderna i relation till relevanta ämnesdidaktiska problemställningar. Relationen mellan teoretiska perspektiv och olika forskningsmetodiska ansatser behandlas. Kursen ger vidare fördjupade kunskaper om de ontologiska, epistemologiska, metodologiska och etiska grunderna för en vald forskningsmetodisk ansats inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen