Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Bedömning och betygssättning i matematik

  • 7,5 hp

Bedömning ses som ett verktyg för lärande i matematik och belyses ur olika perspektiv med utgångspunkt i aktuell forskning och teorier kring kunskapsbildning, undervisning och utvärdering i matematik. Olika metoder att analysera, bedöma och dokumentera elevers kunskaper i matematik tas upp. Utifrån litteratur, föreläsningar och deltagarnas egna klassrumsstudier analyseras olika bedömningsmodellers för- och nackdelar. Kursen ges på halvdistans.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.