Bedömning och betygssättning i matematik, 7,5 hp

Om kursen

Bedömning ses som ett verktyg för lärande i matematik och belyses ur olika perspektiv med utgångspunkt i aktuell forskning och teorier kring kunskapsbildning, undervisning och utvärdering i matematik. Olika metoder att analysera, bedöma och dokumentera elevers kunskaper i matematik tas upp. Utifrån litteratur, föreläsningar och deltagarnas egna klassrumsstudier analyseras olika bedömningsmodellers för- och nackdelar. Kursen ges på halvdistans.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen