Go to this page on our english site

Bedömning och betygssättning i matematik

  • 7,5 hp

Bedömning ses som ett verktyg för lärande i matematik och belyses ur olika perspektiv med utgångspunkt i aktuell forskning och teorier kring kunskapsbildning, undervisning och utvärdering i matematik. Olika metoder att analysera, bedöma och dokumentera elevers kunskaper i matematik tas upp. Utifrån litteratur, föreläsningar och deltagarnas egna klassrumsstudier analyseras olika bedömningsmodellers för- och nackdelar. Kursen ges på halvdistans.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen